Zonnebrand: een natuurlijke aanpak

Met goed opneembare mineralen en aloë vera

De kracht van de zon overvalt ons allemaal wel eens… Om dan ‘s avonds te merken dat het net iets te lang of te intens was. Op lange termijn beschadigt te veel zon altijd de huid, versnelt het de huidveroudering en vergroot het risico op huidkanker. Voorkomen is dus altijd beter dan genezen. Bepaalde voedingsmiddelen hebben UV-beschermende effecten en helpen de huid van binnenuit te versterken.

Zonnebrand kan variëren van mild tot ernstig, afhankelijk van de mate van blootstelling aan ultraviolette straling. Die straling komt van de zon of kunstmatige bronnen zoals de zonnebank. De grootste risicofactoren voor zonnebrand zijn hoe lang de huid wordt blootgesteld aan UV-stralen en de intensiteit. Andere factoren die het risico op zonnebrand beïnvloeden:

Het tijdstip van de dag: tussen 10.00 en 16.00 uur zijn de zonnestralen het krachtigst.

De huidsoort: hoe lichter de huidskleur, hoe gemakkelijker het is om te verbranden (indeling Fitzpatrick-huidfototype).

Medicatiegebruik: tetracyclines (vooral doxycycline), thiazidediuretica, sulfonamiden, fluorochinolonen, niet-steroïde ontstekingsremmende geneesmiddelen en Sint-Janskruid verhogen het risico op zonnebrand.

Aantasting van de ozonlaag: in bepaalde delen van de wereld is de ozonlaag afgenomen. Een zwakkere ozonlaag betekent een hogere doorlating van UV-stralen van de zon.

Verblijven op grote hoogte of op het water heeft een grotere blootstelling aan UV-straling als gevolg.

Verblijven nabij de evenaar hangt samen met een meer directe blootstelling aan UV-straling.

Heldere luchten: hoe minder wolken, hoe meer blootstelling aan sterkere UV-stralen.

Wat gebeurt er in de huid bij verbranding?

Bij huidverbranding treden op alle huidniveau’s grote veranderingen op, vooral in de opperhuid en de lederhuid. De opperhuid verliest Langerhans-cellen en keratinocyten. De dermis vertoont als gevolg van verbranding vasculaire veranderingen. Die veranderingen zijn reeds binnen dertig minuten na blootstelling aan straling te zien: vergroting van endotheelcellen en oedeem veroorzaakt door degranulatie van mestcellen. De histamine- en prostaglandine E2-spiegels zijn verviervoudigd na blootstelling aan UV-straling, wat bewijst dat histamine een rol speelt bij een zonnebrandreactie van de huid.

Natuurlijke aanpak

De meerderheid van de zonnebrand zal vanzelf genezen zonder verdere tussenkomst. Onderstaande maatregelen bevorderen het herstel van de huid en beperken de schade:

Vermijd de zon om verdere huidbeschadiging te voorkomen, bedek ook in de schaduw de huid zoveel mogelijk.

Drink veel water om uitdroging te voorkomen.

Zorg voor voldoende elektrolyten. Vul eventueel aan in de vorm van marien plasma: vlot opneembare mineralen. Spoel 2x daags nuchter deze mineralenoplossing enkele minuten in de mond zodat ze reeds via mondslijmvlies worden opgenomen. Slik vervolgens door.

Smeer de huid in met Aloë vera. Dit is altijd fijn als verkoelende ‘after sun’. Bij zonnebrand bevordert meerdere malen per dag insmeren met Aloë vera het huidherstel. In een systemische review is het effect van Aloë vera op de huid onderzocht . Het werkt zowel preventief als curatief bij huidwonden zoals operatie- en brandwonden.

Qua voeding is de inname van voldoende volwaardige koolhydraten en vetten van belang (voldoende calorie-inname) zodat de eiwitten kunnen dienen voor de heropbouw van de huid. Hoe is de eiwitvertering van de persoon. Overweeg eventueel het inzetten van spijsverteringsenzymen om de (eiwit)vertering te verbeteren. Het belangrijkste eiwit in de huidmatrix is collageen. Verder bestaat de huidmatrix bestaat uit zwavel zoals glucosaminesulfaat en chondroïtinesulfaat. Er is voldoende vitamine C en mineralen nodig voor de heropbouw.

Af en toe is de zonnebrand zo ernstig dat een ziekenhuisopname noodzakelijk is. Deze patiënten hebben intraveneuze rehydratatie nodig. Aan de hand van de ‘Parkland formule’ (totaal verband oppervlakte) wordt bepaald hoeveel vocht het lichaam nodig heeft.