Suiker, bewerkt voedsel en stress

De meest gevreesde ziekte is kanker: mijd boosdoeners als suiker, bewerkt voedsel en stress

Het leven is niet altijd eerlijk en dat geldt ook voor wel of niet kanker krijgen. Je kunt het risico daarop wel zo klein mogelijk maken door je leefstijl gunstig te veranderen. En wat even belangrijk is: als je kanker hebt, kun je de kans op een succesvolle behandeling met dezelfde aanpassingen groter maken.

Voor zover we kunnen overzien, is het effect van aanpassingen in je leefstijl relevant en in sommige gevallen zelfs heel groot. Zo weten we dat chemotherapie en bestraling beter werken als deze behandelingen worden gecombineerd met gezonde voeding en kortdurend vasten en of detoxen. Stressvermindering en meer slapen hebben ook een anti-kankerwerking, net als voldoende hoge bloedspiegels van vitamine D. Die kunnen het risico op borstkanker met meer dan een factor 3 verlagen.

Je behandeling is pas compleet met een leefstijladvies dat op jou is aangepast.
Het aantal nieuwe gevallen van kanker is in de laatste dertig jaar verdubbeld, ondanks dat minder mensen roken en het aantal gevallen van longkanker daalde. Iemand die in 1930 was geboren, had een risico van ongeveer 37 procent om in zijn leven kanker te krijgen. Voor iemand die in 1960 is geboren, is dat opgelopen tot boven de 50 procent. Dit betekent voor een gezin van vier personen dat de kans dat een van hen ooit kanker krijgt 93,75 procent bedraagt.

Een veelgehoorde verklaring voor deze stijging is dat we ouder worden en op latere leeftijd meer chronische ziekten krijgen. Waar, maar dit verklaart niet alles. Ook in bepaalde leeftijdsgroepen zoals die van zestigplussers is in drie decennia tijd het risico toegenomen met 35 procent. Dit zijn uiterst alarmerende cijfers die alleen verklaard kunnen worden door recente veranderingen in onze omgeving en leefstijl.

Kanker begint met chronische ontstekingen in je lichaam. Hoe weet je of je die hebt?

Chronische ontstekingen blijven vaak lang verborgen. Het eerste teken is meestal niet pijn, wat je misschien zou verwachten, maar een ongewenste toename van je lichaamsgewicht. De meest voorkomende boosdoeners daarvoor zijn suikerconsumptie en industrieel bewerkte voeding, te weinig lichaamsbeweging en te veel chronische stress. Dat zijn de nieuwe inzichten over kanker. De klassieke benadering, dat de genen van een celkern zijn beschadigd, verklaart niet alles.

Hoe hoger ons bloedsui­ker is, des te vaker we kanker krijgen.

Als u naar suiker verwijst, schrijft u: ‘Je kind een glas of blikje fris per dag geven is net zo kankerverwekkend als je kind een sigaret laten opsteken.
We weten al langer dat als je dieren voedt met suiker en industrieel bewerkte voeding, ze snel meer kanker krijgen. Intussen weten we uit onderzoek bij mensen ook dat hoe hoger ons bloedsuiker is, des te vaker we kanker krijgen. Als we dat eenmaal hebben, groeien de kankercellen ook nog eens agressiever dankzij die verhoogde concentratie van glucose en insuline in ons bloed. En de prognose wordt daarmee slechter. Het blijkt dat de bloedspiegel vooral sterk wordt verhoogd door het drinken van frisdranken.

De allesoverheersende opvatting is dat kanker wordt veroorzaakt door beschadigingen van onze genen in de celkern. Enerzijds door pure pech en anderzijds door schadelijke invloeden zoals straling en of chemische stoffen. Steeds meer onderzoek wijst juist op stoornissen in de stofwisseling van de cel, waardoor de mitochondriën, die onze energie opwekken, versneld worden aangetast en de cel vervolgens gevoeliger wordt voor chemicaliën en straling.

Deze metabole stoornissen blijken het gevolg te zijn van te hoge bloedspiegels van bepaalde voedingsstoffen – glucose, fructose – en de hormonen insuline, cortisol en adrenaline. Wat weer alles met onze leefstijl heeft te maken.

Arts/onderzoeker William Cortvriendt